Cookie- en privacyverklaring
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

In verband met deze wet hebben ik een cookie- en privacyverklaring opgesteld in begrijpelijke bewoordingen, zoals de wet voorschrijft. Mochten er toch nog onvolkomenheden of onduidelijkheden in onze verklaring zitten, dan horen wij dat uiteraard graag via het contactformulier op mijn website, of via info@ginsengcare.nl.

Ginseng Care Products, Hoofddorp 24 mei 2018
1. Bedrijfsgegevens
Ginseng Care Products
Marga Klompésingel 52
2135 JA Hoofddorp
www.ginsengcare.nl
info@ginsengcare.nl
KvK 34214711

2. Doel
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor zover deze voor de uitoefening van ons bedrijf noodzakelijk zijn, we doe er niets geks mee. We behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van ons bedrijf maken we gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder delen we uw gegevens met niemand. Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden louter en alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

3. Welke gegevens worden verzameld?
Contactgegevens, gegevens die (wettelijk) verplicht zijn door de Belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden door Ginseng Care Products bewaard.

4. Met wie/waarmee kunnen uw gegevens worden gedeeld?
I. Van alle klanten die een factuur van ons ontvangen worden de fiscaal verplichte gegevens verwerkt in onze financiële administratie bij Rompslomp Software.
II. Voor e-mail maken wij gebruik van Strato.com.

5. Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard tot u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat wij zelf besluit deze te verwijderen of tot wij ons bedrijf beëindig.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Ginseng Care Products verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ginseng Care Products blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies
Ginseng Care Products gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren kan werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee mijn website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen indien gewenst.

Social Media
Wij willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media knoppen. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van deze cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Wij gebruiken de knoppen van de volgende social media kanalen: Facebook, Instagram. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen door om te weten wat zij met de door hen verzamelde informatie doen. Zelf verwerken wij geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

8. Beveiliging van de door ons vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij wij alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruiken wij tweetraps authentificatie. Wij gebruiken alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.

9. Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via het contactformulier op mijn website.

10. Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). 

11. Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.